Am cochetat si eu cu ideea dar, am auzit (din trei surse diferite) ca sunt cam putori, in comparatie cu L200. Ar bine sa gasesti unul inmatriculat utilitara...